TIP Merkezimize Fizik Tedavi Uzmanı Alınacaktır.

TIP Merkezimize Fizik Tedavi Uzmanı Alınacaktır.

Online Müracaat İçin Başvuru Formunu Doldurunuz. dahası »

Kurumumuzda Çocuk Sporcu Sağlık Raporu Verilmektedir.

Kurumumuzda Çocuk Sporcu Sağlık Raporu Verilmektedir.

dahası »

Kurumumuzda Ehliyet (Sürücü) Sağlık Raporu Verilmektedir.

Kurumumuzda Ehliyet (Sürücü) Sağlık Raporu Verilmektedir.

Ehliyet (Sürücü) Sağlık Raporu , Ehliyet Yenileme Sağlık Raporu dahası »

Kurumumuzda Gemi Adamı Sağlık Raporu Verilmektedir.

Kurumumuzda Gemi Adamı Sağlık Raporu Verilmektedir.

dahası »

Kurumumuzda 65 Yaş Üstü Noterde İşlem Yapabilir Raporu Verilmektedir.

Kurumumuzda 65 Yaş Üstü Noterde İşlem Yapabilir Raporu Verilmektedir.

dahası »

Kurumumuzda Ozon Tedavisi Yapılmaktadır.

Kurumumuzda Ozon Tedavisi Yapılmaktadır.

dahası »

Kurumumuzda Skolyoz (Schroth) üç boyutlu egzersiz tedavisi verilmektedir.

Kurumumuzda Skolyoz (Schroth) üç boyutlu egzersiz tedavisi verilmektedir.

dahası »

Konuşma Dil Terapisi Uzman Fizyoterapist eşliğinde Kurumumuzda verilmektedir.

Konuşma Dil Terapisi Uzman Fizyoterapist eşliğinde Kurumumuzda verilmektedir.

dahası »

 

Antalya Tıp: ÜROLOJİ POLİKİNİKLİĞİ

Üroloji Polikinikliği

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarını konu alan ve bu sistemlerin hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.

Üroloji pratiğinde karşılaşılan hastalıklar arasında: idrar yolları tıkanıklığı, prostat büyümesi, iktidarsızlık, kısırlık, idrar kaçırma, böbrek ve idrar yollarının taşları; böbrek, mesane, prostat ve yumurta kanserleri önemli bir yer tutar. Ürologların tedavi ettiği sık görülen diğer bazı hastalıklar ise, idrar yolu iltihapları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ve ürolojik organların yaralanmalarıdır.

Ürolojinin bu geniş çerçevesi nedeniyle, Amerikan Üroloji Derneği tarafından yedi adet alt branş ayırt edilmiştir:

1.Çocuk Ürolojisi
2.Üro-onkoloji (Kanserler)
3.Böbrek nakli
4.Erkek kısırlığı
5.Taş hastalığı (İdrar yolları taşları)
6.Kadın Ürolojisi
7.Nöro-üroloji (İşeme bozuklukları, idrar kaçırma, sertleşme bozuklukları ve iktidarsızlık)

Ayrıca, özellikle erkek çocukların doğuştan gelen bazı hastalıkları da ürolojinin ilgi alanındadır. Bunlar arasında, inmemiş testis (yumurtanın torbaya inmemesi), kasık fıtığı, hidrosel (torbada su kesesi), idrar deliğinin yanlış yerde olması (hipospadiyas ve epispadiyas) sayılabilir. Gece yatak ıslatma, mesaneden böbreğe idrarın geri kaçması, sünnet derisinin tüm hastalıkları ve sünnet operasyonu da ürolojinin sahasına girmektedir.

Üroloji bilimi, açık cerrahi ameliyatlar yanında, endoskopi ve laparoskopi gibi modern teknolojik yöntemlere dayalı kapalı ameliyatları da gerçekleştirir.

Üroloji Hizmet Alanları

· İdrar yolları taş hastalığı
· Prostat hastalıkları
· İdrar yolları enfeksiyonu
· Üroonkoloji
· Çocuk ürolojisi
· Kadın ürolojisi
· Androloji
· Nöroüroloji

Üroloji Böbrekler , İdrar yolları , Mesane, Prostat , Penis ve Testislerin hastalıklarını; erkeklerde infertilite (kısırlık) ve İmpotans (iktidarsızlık) konularını inceleyen ve tedavi eden anabilim dalıdır.

Genel Üroloji
Erişkinlerde en sık görülen hastalıklardan olan üriner sistem (idrar yolları) infeksiyonları, taş hastalıkları, prostat hastalıkları ve cinsel temasla bulaşan hastalıklar gibi sağlık sorunlarının tanı ve tedavilerini içerir. Hastalarımıza acil veya poliklinik başvurusundan tedaviye kadar bütün aşamalarda güvenli hizmet sunulmaktadır.

Endoüroloji
Endoürolojik uygulamalar genel anlamda kapalı ürolojik ameliyatlar olarak bilinen bütün endoskopik cerrahileri içermektedir. İdrar yolu, prostat ve mesanenin kapalı ameliyatları, tanısal veya tedavi amaçlı üreterorenoskopiler endoskopik uygulamaların önemlilerindendir. Vücut içi taş kırma yöntemleri ile taş hastalığı tedavisinde yüksek başarı sağlanmaktadır. Perkütan nefrolitotripsi ve antegrat endopiyelotomi gibi endoskopik böbrek cerrahileri gibi güncel tedavi yöntemleri hastanemizde uygulanmaktadır. Endoskopik işlemlerimiz üroradyolojik masa ve videoendoskopik sistem içeren ve üroloji için özel olarak tasarlanmış bir ameliyat odasında gerçekleştirilmektedir.

Taş hastalığı 
İdrar yolları (Üriner sistem) taş hastalığının her türlü modern tedavisi ve takibi bölümümüzde yapılmaktadır. Açık ve endoskopik (perkütan, kapalı) her türlü taş ameliyatları yapılabilmektedir. Cerrahi tedavilerin yanında metabolik araştırmalar ve taş hastalığının tekrarlamasını engelleyici ilaç tedavileri de uygulanmaktadır.

Prostat hastalıkları 
Yaşlanmayla beraber erkek nüfusta sık görülen benign prostat hiperplazisine (selim prostat büyümesi) yönelik tetkikler ve artık idrar tayinleri yapılabilmektedir. Endoskopik (TUR, kapalı ameliyat) ve açık prostat ameliyatları ile özellikle son zamanlarda gündemde olan lazer enerjisiyle tedavi (Greenlight PVP) hastanemizde uygulanmaktadır.

Ürolojik enfeksiyonlar
İdrar yolları enfeksiyonlarına yönelik tanı ve tedaviler hastanemizde yatarak veya ayaktan verilmektedir.

Üroonkoloji 
Böbrek, mesane, testis, prostat ve penis kanserleri teşhis ve tedavileri yapılabilmektedir. Ultrason eşliğinde biyopsi alınarak prostat kanseri erken tanısı konabilmektedir. Onkoloji hastalarımıza yönelik endoskopik ve açık cerrahilerin yanında kemoterapi, immunoterapi ve hormon tedavileri verilebilmektedir.

Çocuk ürolojisi
İnmemiş testis, hidrosel gibi çocukluk çağının sık görülen sorunları için uygulanan ayaktan cerrahilerin yanında; reflü (mesaneden yukarıya idrar kaçışı), hipospadyas (idrar deliğinin altta olması) ve böbrek çıkışı darlıkları gibi hastalıkların cerrahi tedavileri ve alt üriner sistemin ürodinamik rekonstrüksiyonları (mesane ve idrar yollarını yeniden yapılandırma ameliyatları) başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir.

Kadın ürolojisi
İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit tedavileri günümüz çağdaş yöntemleri ile yapılmaktadır. Hastanemizde mevcut Ürodinamik test ile hasta şikâyetlerinin sağlıklı yorumlanması, verilen cerrahi kararları ve sonuçta başarı mümkün olmaktadır.

Androloji 
Erkek infertilitesi ve ereksiyon bozukluklarının bütün tanı ve tedavileri (mikrocerrahiler, penil protez) gereken titizlik içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Nöroüroloji 
Çocuklarda olduğu gibi erişkinlerde de nörojen mesane hastalıklarının tanıları çağdaş ürodinamik testlerle konularak tedavileri yapılmaktadır.

Ürodinami laboratuarı
Ürodinamik incelemeler ürolojik uygulamaların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Standart testlerle nedeni anlaşılamayan mesane ve idrar yolu hastalıklarının tanısı için ürodinamik çalışma yapılmaktadır. Hastanemiz ürodinami laboratuvarında modern ve bilgisayar destekli bir cihaz ile hem hastane içinden hem diğer merkezlerden gönderilen edilen hastaların tetkikini özenle yapmaktayız.

ÇOCUK ÜROLOJİSİ

Çocuklarda Sık Görülen Ürolojik Problemler:

İnmemiş Testis:
Yumurtalardan biri veya her ikisinin, doğumdan sonra torbada bulunmama halidir. Doğumdan sonraki ilk 10-12 ay içinde, kendiliğinden torbaya inme ihtimali mevcuttur. Eğer bu sürede yerine inmezse mutlaka ve gecikmeden tedavi edilmelidir. Tedavi, genellikle, ameliyatla yumurtayı torbaya indirip, orada tesbit etmektir.

İnmemiş testis, tedavi edilmediği takdirde; kısırlık, yumurta kanseri, yumurta torsiyonu gibi önemli sorunlar doğurabilir. Ayrıca, inmemiş testisle beraber genellikle fıtık da mevcuttur. Ameliyat sırasında fıtık da onarılmış olur.

Bazen, hareketli ve inip çıkan yumurtalar, yanlışlıkla inmemiş testis zannedilebilir. Bu ayırım, mutlaka üroloji uzmanınca muayene edilerek yapılmalıdır.

Hidrosel (Su Fıtığı):
Karın içi boşluğu ile yumurta torbası arasında yer alan kanaldaki karın içi zarı bağlantısının doğumdan sonra açık kalması ile oluşur. Bir ya da iki yumurtanın çevresinde, zaman zaman veya sürekli sıvı birikimi ile kendini gösterir. Aileler, genellikle, “çocuğun yumurtası/torbası şişti” ifadesiyle gelirler.

Titiz bir muayene ile teşhis konduktan sonra, genellikle ilk bir yaşın sonuna kadar şişliğin kaybolması ve kendiliğinden şifa bulması beklenir. Düzelmediği takdirde, küçük bir operasyonla problem halledilir.

Sünnet Derisi Problemleri:
Doğumdan sonraki aylar veya yıllar içinde, sünnet derisi hemen altındaki penis başına sıkı bir yapışıklık hali gösterir. Bu durum normaldir ve giderilmesi için bir çabaya gerek yoktur. Ancak bazen, sünnet derisi ucundaki delik ileri derecede dar olur; hatta bu durum idrarın rahatça yapılmasını engelleyebilir. Bazen de dar olan sünnet derisinin altında mikrop üreyerek iltihaba ve akıntıya sebep olur.

İşte bütün bu durumlar, bir ürolog tarafından değerlendirilip acil tedavisi yapılmalı, daha sonra ise, eğer gerekliyse çocuk sünnet edilmelidir. Tümüyle geri sıyrılamayan her sünnet derisi, mutlaka sünnet gerektirmez. Bu kararı, muayene sonrasında ilgili hekim vermelidir.

Hipospadiyas:
Yanlışlıkla “peygamber sünneti” diye ifade edilen hipospadiyas, idrar deliğinin kamışın ucuna değil de, daha aşağıda bir noktaya açılması halidir. 300 erkek çocuktan birinde görülür. Hafif ve ağır dereceleri vardır. Ağır durumlarda; idrarın ileri doğru ve düzgün yapılamaması, kamışın sertleşince bükük kalması, meninin istenilen yere boşalamaması gibi ciddi problemler doğurur. Hafif dereceli hipospadiyas ise, kozmetik bir kusur olduğundan, çocuğun ve ilerideki yıllarda genç erişkinin psikolojik durumunu bozar.

Hipospadiyasın tek tedavisi, deneyimli ellerde yapılacak titiz bir ameliyattır. Ameliyatta vücut dokuları kullanılarak, yarım kalan idrar kanalı tamamlanır ve kozmetik kusur giderilir. Başarılı bir ameliyat sonrasında organ, sünnetli normal bir çocuk penisinin görünüm ve işlevini kazanır.

Hipospadiyaslı çocukların, ameliyattan önce asla ve asla sünnet olmamaları gerekir! Ameliyat için en uygun zaman, 1-2 yaş arasıdır.

İşeme Bozuklukları:
Çocukluk çağında sık rastlanan, ancak genellikle ihmal edilip ciddi problemler doğurduğunda farkedilen bir durum da işeme bozukluklarıdır. Gece veya gündüz idrar kaçırmaktan, zor ve sıkıntılı işemeye; uzun süre idrarını tutmaktan sık sık tuvalete gitmeye kadar değişik tablolarla karşımıza çıkan bu bozukluklar, mutlaka titiz ve ayrıntılı bir ürolojik araştırma gerektirir. Sebebe yönelik tetkikler sonucunda genellikle tedavi edilebilir; ancak bir kısım vakalarda tedavi zor ve zaman alıcıdır.

İşeme bozuklukları önemsenmeyip ihmal edilirse, bazen, ciddi böbrek iltihapları, organ kayıpları, hatta böbrek yetmezliği gibi tehlikeli sonuçlar doğurabilir.